SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE
Odbor za izbor i imenovanja
Tel:051/235-319
skupstina@berane.co.me
IV Crnogorske brigade br. 1

 

IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA DOO ,,BENERGO,, BERANE

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

Opis posla

Oglas je objavljen 23-10-2020 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 20 dan/a
Naziv zanimanja: VSS
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 36
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 48 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeđen
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena

Napomena: OPŠTINA BERANE-ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE
Adresa: Ulica IV Crnogorske brigade br. 1 BERANE  Telefon: 051/235-319

Raspisuje

JAVNI KONKURS

Za imenovanje IZVRŠNOG/E DIREKTORA/ICE  DOO ,,BENERGO,, BERANE

Mandat izvršnog/e direktora/ice i mjesto rada:
Izvršni/a direktor/ica se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine a mjesto rada je Berane. Stručna sposobnost,znanje i vještine ocjenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i uz mogućnost usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispuni i posebne uslove:
-da ima visoku stručnu spremu-VII-1 nivo obrazovanja
-da ima 3 godine radnog iskustva

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima,podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
Trajanje konkursa je 20 dana.

Potrebna dokumentacija:
-prijava na konkurs
-uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte
-izvod iz matične knjige rođenih
-diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
-ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti
-uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u jednom dnevnom listu. Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE – Odboru za izbor i imenovanje ul. IV Crnogorske brigade br.1 BERANE

Sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje izvršnog/e direktora/ice DOO ,,Benergo,, Berane.

Kontakt podaci poslodavca:
Telefon: 051/235-319
Mejl: skupstina@berane.co.me