ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретеријат за комунално-стамбене послове и саобраћај

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима да се укључе у јавну расправу и  дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА И САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА РАДИ ОБРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ