Povodom sprovođenja odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Opštinom Berane organizovaće sjutra, 24. maja sa početkom 12 časova u velikoj sali Opštine javnu tribinu na temu: Legalizacija bespravno sagrađenih objekata, sa ciljem upoznavanja građana sa pravima i obavezama u postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata.