О П Ш Т И Н А Б Е Р А Н Е
Секретаријат за планирање и уређење простора

Упућује јавни

П О З И В

Јавним предзућима, грађанима, мјесним заједницама, неваладиним организацијама, привредним друштвима и установама, Синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

Нацрт Програма за постављање односно грађење привремених објеката, уређаја и опреме за подручје Општине Беране за период од 2019. до 2024. године

  1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 23.4.2019. г. до 7.5.2019.г. у малој сали у згради Општине сваког радног дана од 12-14 часова.
  2. Презентација Нацрта наведног програма од стране обрађивача :
    „Урбан студио“ д.о.о-Подгорица извршиће се дана 24.4.2019.г. у времену од 12-14 часова у Малој Сали Општине Беране
  3. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани корисници простора могу доставити приликом учешћа на јавној расправи

ВД Секретар
Бранислав Пајковић