ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за планирање и уређење простора

Упућује јавни

П О З И В

 

Грађанима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, Синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта и

Нацрта

Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте

Примједбе, предлози и сугестије могу се доставити Секретаријату за планирање и уређење простора општине Беране,

Улица IV Црногорске бригаде бр. 1 Беране, фаx 051-233-357 или на Е-маил berane@t-com.me

Јавна расправа ће се одржати у периоду 20.03.2018.године до 26.03.2018.године у просторијама општине Беране – мала сала од 12-14 х сваког радног дана.

 

                                                    Секретаријат за планирање и уређење простора

                                                                                    Општине Беране

                                                                                      СЕКРЕТАР

                                                                                    Марко Лалевић

Закључак

План јавне расправе

Нацрт Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

Нацрт Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте