OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

upućuje Javni poziv
Javnim preduzećima privrednicima. preduzetnicima, sindkatu, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, građanima, političkim partijama i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta

Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija .

Eventualne primjedbe prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Opštine Berane na adresu : IV crnogorske brigade br 1 ili na e-mail : sport@berane.co.me

Javna rasprava će se održati u periodu od 15.03.2016. godine do 30.03.2016 godine u prostorijama opštine Berane – Mala sala SO u vremenu od 13 do 15 časova po utvrđenom Planu održavanja javne rasprave .

 

Uvid u materijale (Nacrt Odluke) može se izvršiti u kancelariji broj 10 Opštine Berane svakog rradnog dana u vremenu od 11-13 časova, za sve vrijem trajanja javne rasprave.

Javni poziv

Nacrt odluke

Zaključak