ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

упућује Јавни позив
Јавним предузећима привредницима. предузетницима, синдкату, невладиним организацијама, мјесним заједницама, грађанима, политичким партијама и другим заинтересованим субјектима да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању нацрта

Одлуке о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација .

Евентуалне примједбе приједлози и сугестије могу се доставити Секретаријату за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО Општине Беране на адресу : IV црногорске бригаде бр 1 или на е-маил : sport@berane.co.me

Јавна расправа ће се одржати у периоду од 15.03.2016. године до 30.03.2016 године у просторијама општине Беране – Мала сала СО у времену од 13 до 15 часова по утврђеном Плану одржавања јавне расправе .

 

Увид у материјале (Нацрт Одлуке) може се извршити у канцеларији број 10 Општине Беране сваког ррадног дана у времену од 11-13 часова, за све вријем трајања јавне расправе.

Јавни позив

Нацрт одлуке

Закључак