OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2018. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na faks: 051/233-357 ili na imejl: finansije@berane.co.me od 21.11.2018. do 05.12.2018. godine.

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

 

Poziv za javnu raspravu

Plan javne rasprave 

Nacrt odluke o rebalansu budžeta za 2018. godinu

Zaključak o pokretanju javne rasprave