ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране или на факс: 051/233-357 или на имејл: finansije@berane.co.me од 21.11.2018. до 05.12.2018. године.

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

 

Позив за јавну расправу

План јавне расправе 

Нацрт одлуке о ребалансу буџета за 2018. годину

Закључак о покретању јавне расправе