Opština Berane

Upućuje

JAVNI POZIV

  

Građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima i preduzetnicima, političkim organizacijama, NVO sektoru, i drugim zainteresovanim organizacijama

Da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 

N a c r t a

Programa javnih radova u Opštini Berane za 2021. godinu

 

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti menadžeru Opštine Berane ul. IV crnogorske brigade br.1, Berane na faks br. 051/233-357 ili putem elektronske pošte na adrese: predsjednik@berane.co.me i menadzer@berane.co.me.

Zbog novonastale epidemiološke situacije održaće se javna rasprava u dva termina, u prostorijama Opštine, i to:

  • Utorak 15.12.2020. u Maloj sali Opštine Berane u periodu od 12-14 časova za privrednike, sindikalne organizacije, predstavnike mjesnih zajednica i građana
  • Četvrtak 17.12.2020. u Maloj sali Opštine Berane u periodu od 12-14 časova za predstavnike NVO sektora i političke organizacije.

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji menadžera Opštine, svakog radnog dana u terminu od 12 do 14 časova, uz poštovanje mjera za borbu protiv pandemije KOVID-19 virusa propisane od nadležnih organa. Materijal se može preuzeti sa sajta Opštine Berane (www.berane.me) u toku trajanja javne rasprave od 10.12.2020. zaključno sa 24.12.2020. godine.

 

Menadžer Opštine Berane

dipl.inž Vladimir Đaković                                                                             U Beranama: 10.12.2020.

 

 

Javni poziv

Zaključak

Nacrt Programa javnih radova