OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Upućuje javni

POZIV

Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

JEDNOGODIŠNJEG PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE BERANE ZA 2017. GODINU

 

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora opštine Berane,

Ulica IV Crnogorske brigade br.1 Berane, i na faks 051-233-357 ili na elektronsku poštu berane@t-com.me

Javna rasprava će se održati u periodu od 02.03.2017. godine do 16.03.2017. godine u prostorijama opštine Berane – mala sala od 14 – 15 časova po planu održavanja javne rasprave.

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Opštine Berane

Sekretar

Marko Lalević

Nacrt programa

Plan Javne rasprave

Zaključak