O P Š T I N A    B E R A N E

 

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam , vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane

 

Upućuje javni

P O Z I V

Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

Odluke o vodosnabdijevanju na seoskom području opštine Berane

 

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine opštine Berane,

Ulica Polimska br. 66 Berane, i na faks broj: 051-231-025 ili na E-mail poljoprivreda@berane.co.me.

Javni uvid u Nacrt lokalnog plana  može se vršiti svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine, ulica Polimska br. 66 u periodu od 11.12. – 25.12.2015. god., a javna rasprava će se održati u prostorijama Opštine Berane – mala sala od 09 – 11 časova po planu održavanja javne rasprave.

                                                                                                              Sekretar

                                                                                                                  Ranko Šćekić

Plan Javne rasprave

Nacrt Odluke