OPŠTINA BERANE

 Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj upućuje javni

 P O Z I V

 Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim stankama i drugim zainteresovanim subjektima

 da se

 uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

 ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na E-mail adresu stambeno@berane.co.me

Uvid u materijal (Odluku o komunalnom redu) može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, svakog radnog dana u periodu od 11.00 do 13.00, svo vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u Maloj Sali SO Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu Opštine Berane.

Nacrt odluke
Plan i program