Organizator: Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj opštine Berane

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj
Upućuje javni

P O Z I V

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima

da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BERANE

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na mejl adresu stambeno@berane.co.me

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, svakog radnog dana u periodu od 12 do 14 sati, sve vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u maloj sali Opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu Opštine Berane.

Program javne rasprave i Nacrt odluke možete preuzeti ovdje:

Program javne rasprave

Nacrt odluke o optinskim i nekategorisanim putevima