Организатор: Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај општине Беране

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај
Упућује јавни

П О З И В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима

да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове и саобраћај, општине Беране, улица ИВ Црногорске бр.1 Беране, путем поште или на мејл адресу stambeno@berane.co.me

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај, сваког радног дана у периоду од 12 до 14 сати, све вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у малој сали Општине Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

Програм јавне расправе и Нацрт одлуке можете преузети овдје:

Програм јавне расправе

Нацрт одлуке о оптинским и некатегорисаним путевима