OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

Upućuje

JAVNI P O Z I V

 

Građanima, mjesnim zajednicama, Sindikatu, političkim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u Javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

Strateškog plana ruralnog razvoja opštine Berane

za period 2020 – 2024.

 

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, opština Berane, ulica Polimska 66, Berane, na faks br. 051 / 233-357 ili e-mail:

poljoprivreda@berane.co.me

Uvid u materijal može se obaviti u kancelariji Sekretarijata tokom perioda održavanja

javne rasprave od 25.05. do 10.06.2020 godine od 12 do 14 časova.

Možete preuzeti:

ZAKLJUČAK

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

STRATEŠKI PLAN