OPŠTINE BERANE
Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 131 Statuta opštine Berane („Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 42/18) Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane, upućuje

                                                                                   JAVNI POZIV

Građanima,svim sportskim organizacijama(sportskim klubovima.opštinskim sportskim savezima,školskim društvima,sportsko-rekreativnim organizacijama) mjesnim zajednicama, nevladinim organicazijama, političkim partijama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

                         STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U OPŠTINI BERANE 2019-2021.

1. Javna rasprava će se održati u periodu od 07.06.2019. do 21.06.2019. godine, u maloj sali Opštine Berane, u skladu sa programom javne rasprave.

2. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO koja se nalazi na gradskom stadionu svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

3. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu sport@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO za izradu Nacrta Strategije razvoja sporta u opštini Berane 2019-2021., IV Crnogorske brigade broj 1, zaključno sa 21.06.2019. godine.

 

Dokumenta možete preuzeti ovdje:

Nacrt – Strategija razvoja sporta u opštini Berane 2019-2021

Javni poziv

Program javne rasprave