OPŠTINA BERANE

MENAER OPŠTINE

Upućuje javni

P  O  Z  I  V

 

Građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima i preduzetnicima, političkim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama da se

Uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

N  a  c  r  t  a

Programa Javnih radova u opštini Berane za 2020. godinu

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti  menadžeru Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, Berane, na fax.br. 051/233-357 ili na email: predsjednik@berane.co.me i menadzer@berane.co.me.

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji menadžera ili skinuti sa sajta www.berane.me u periodu održavanja javne rasprave od 06.12. do 21.12.2019. godine.

U prilogu se nalazi i raspored održavanja javne rasprave za organizacije i građane.

Poziv i raspored javne rasprave

Predlog Programa javnih radova

Plan javne rasprave za plan javnih radova