OPŠTINA BERANE

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA

I SLUŽBA MENADŽERA

UPUĆUJU

JAVNI POZIV

Građanima, mjesnim zajednicama, Sindikatu i preduzetnicima, političkim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama

Da se

Uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmtranju

N A C R T A

Programa javnih radova u Opštini Berane za 2019. godinu

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i Službi menadžera Opštine Berane, ulica IV Crnogorske brigade broj 1, Berane,  na faks 051/233-357 ili na imejl adrese: predsjednik@berane.co.me manager@berane.co.me.

Uvid u materijal se može izvršiti u Službi menadžera u periodu održavanja javne rasprave od 7. do 22. decembra 2018. godine.

Ovdje možete preuzeti program javne rasprave i plan javnih radova:

Program Javne rasprave

Plan javnih radova za 2019. godinu