OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj,

u saradnji sa Upravom za naplatu lokalnih javnih prihoda,

upućuje javni

POZIV

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim subjektima da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 

Nacrta

ODLUKE O VISINI, NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI BERANE

Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane i Upravi za naplatu lokalnih javnih prihoda, ulica IV Crnogorske br. 1, Berane, putem pošte ili na E-mail adresu finansije@berane.co.me i prihodi@berane.co.me

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji br. 8 Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda, svakog radnog dana u periodu od 12h do 14h, sve vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Plana održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane, odnosno od 15.10.2019.god. do 29.10.2019.god.

 

NACRT ODLUKE

PLAN JAVNE RASPRAVE

ZAKLJUČAK

print