OPŠTINE BERANE

 

 

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18 i 3/19)  Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i  saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, upućuje

 

JAVNI POZIV

 

Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, političkim partijama, savjetu za zaštitu i razvoj lokalne samouprave da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 

Nacrta

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU POSTUPANJA SA NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA ( KUĆNIM LJUBIMCIMA ), NAČINU ZBRINJAVANJA I KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

  1. Javna rasprava će se održati u periodu od 30.04.2020. do 14.05.2020. godine, u Velikoj sali Opštine Berane, u skladu sa programom javne rasprave.

 

  1. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

 

  1. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu stambeno@berane.co.me kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane za izradu Nacrta Odluke o  izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca,načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama ( kućnim ljubimcima ),načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, ul. IV Crnogorske brigade broj. 1. do 14.05.2020. godine.

 

 

Berane, 30.04.2020. godine.                                                                                                         

 

SEKRETAR

                                                                                                                                                          Miloš Kastratović

 

Program javne rasprave

Zaključak

Nacrt Odluke