ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

 

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18 и 3/19)  Секретаријат за комунално-стамбене послове и  саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Грађанима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, политичким партијама, савјету за заштиту и развој локалне самоуправе да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

Нацрта

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА, НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА НАПУШТЕНИМ И ИЗГУБЉЕНИМ ЖИВОТИЊАМА ( КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА ), НАЧИНУ ЗБРИЊАВАЊА И КОНТРОЛЕ РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

 

  1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 30.04.2020. до 14.05.2020. године, у Великој сали Општине Беране, у складу са програмом јавне расправе.

 

  1. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране сваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова, током трајања јавне расправе.

 

  1. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу stambeno@berane.co.me као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за стамбено-комуналне послове и саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране за израду Нацрта Одлуке о  изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца,начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама ( кућним љубимцима ),начину збрињавања и контроле размножавања кућних љубимаца, ул. IV Црногорске бригаде број. 1. до 14.05.2020. године.

 

 

Беране, 30.04.2020. године.                                                                                                         

 

СЕКРЕТАР

                                                                                                                                                          Милош Кастратовић

 

Програм јавне расправе

Закључак

Нацрт Одлуке