ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

Упућује јавни

П О З И В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима

да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране, путем поште или на имејл адресу stambeno@berane.co.me.

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, сваког радног дана у периоду од 12 до 14 сати, све вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у великој сали општине Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

 

Poziv javna rasprava Odluka o izmjenама Odluke o Regulisanju saobraćaja 

Program javna rasprava Odluka o izmjenама Odluke o Regulisanju saobraćaja

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Berane

Zaključak Nacrt Odluke