ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој,

у сарадњи са Управом за наплату локалних јавних прихода,

упућује јавни

ПОЗИВ

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким странкама и другим заинтересованим субјектима да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

Нацрта

ОДЛУKЕ О ПРИРЕЗУ ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Све примједбе, предлози и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране и Управи за наплату локалних јавних прихода, улица IV Црногорске бр. 1, Беране, путем поште или на Е-маил адресу finansije@berane.co.me и prihodi@berane.co.me

Увид у материјал може се извршити у канцеларији бр. 8 Управе за наплату локалних јавних прихода, сваког радног дана у периоду од 12h до 14h, све вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у Великој сали општине Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Плана одржавања јавне расправе на сајту општине Беране, односно од 15.10.2019.год. до 29.10.2019.год.

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРИРЕЗУ

ОБРАЗАЦ ОПП-НД- ПРИРЕЗ

ПЛАН ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАКЉУЧАК