OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Upućuje javni

P  O  Z  I  V

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I GARAŽAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BERANE

 

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane, ulica IV Crnogorske brigade br.1 Berane, putem pošte ili na imejl adresu: stambeno@berane.co.me

 

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana u periodu od 12 do 14 časova, svo vrijeme trajanja javne rasprave.

 

Javna rasprava će se održati u Velikoj sali Opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu Opštine Berane.

 

                                                                               VD SEKRETAR

                                                                                        Miloš Kastratović

Javni poziv tabelarno

Program javne rasprave

Zaključak Predsjednika

NACRT ODLUKA o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Berane 2020. godina