ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине
Упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима

да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране, путем поште или на имејл адресу: stambeno@berane.co.me.

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, сваког радног дана у периоду од 12.00 до 14.00 сати, све вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у малој сали Општине Беране, почев од понедељка 11. фебруара, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

 

Материјал можете преузети овдје:

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama 2019. godina

Poziv javna rasprava Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

Poziv javna rasprava Odluka Regulisanje saobraćaja

Program javna rasprava Kućni red u stambenim zgradama