OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama
da se
uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA
ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2020. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na fax: 051/233-357 ili na imejl: finansije@berane.co.me od 20.11.2019. do 05.12.2019. godine.

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane.

 

NACRT BUDŽETA ZA 2020. GODINU
PLAN JAVNE RASPRAVE
ZAKLJUČAK JAVNE RASPRAVE