OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine
Upućuje

JAVNI POZIV

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima

da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na imejl adresu stambeno@berane.co.me.

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine u zgradi Opštine Berane, svakog radnog dana u periodu od 12.00 do 14.00 časova, sve vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u maloj sali opštine Berane, počev od 20. marta i trajaće narednih 15 dana.

 

Materijal možete preuzeti ovdje:

Poziv javna rasprava Odluka o auto taksi prevozu

Program javna rasprava auto taksi prevoz

ODLUKA auto-taksi prevoz 2019. godina

Zaključak Odluka o auto-taksi prevozu