Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora upućuje javni poziv Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju NACRTA PLANSKOG DOKUMENTA  Lokalne studije lokacije za izgradnju potisno protočne MHE na vodovodu Berane-Lubnice

1. Javna rasprava će se održati u periodu od 18.10.2017.g. do 01.11.2017.g. u maloj sali u zgradi Opštine svakog radnog dana od 13-14č.

2. Prezentacija Nacrta navednog plana od strane obrađivača  URBI.PRO.d.o.o-Podgorice izvršiće se dana 24.10.2017.g. u vremenu od 12-14h u Maloj Sali Opštine Berane

3. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani korisnici prostora mogu dostaviti prilikom učešća na javnoj raspravi,  organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave kao i putem e-mail urprostora@berane.co.me