OPŠTINA BERANE

 

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine upućuje

 

 JAVNI  POZIV

 

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 

NACRTA

LOKALNOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BERANE 2020-2024. GODINE

Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku, prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu stambeno@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane za izradu Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade broj. 1 do 09.06.2020. godine.

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 10 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana u periodu od 12h do 14h, tokom trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u periodu od 26.05.2020. do 09.06.2020. godine, u Velikoj sali Opštine Berane, u skladu sa Programom javne rasprave.

Možete preuzeti:

ZAKLJUČAK

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE