OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

Upućuje javni

POZIV

Sportskim organizacijama/klubovima, građanima, mjesnim zajednicama, Nevladinim organizacijama, Sindikatu, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

ODLUKE O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU SPORTA

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, Ulica IV Crnogorske br. 1 Berane i na E-mail: sport@berane.co.me i opstinaberane@t-com.me.
Javna rasprava će se održati u periodu od 02.12.2015.god do 16.12.2015.god. u prostorijama Opštine Berane-mala sala od 11-13 h po planu održavanja javne rasprave.
Uvid u tekst Nacrta Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta biće dostupan na sajtu Opštine Berane www.berane.me i u kancelariji br.10 Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO u vremenu od 13-15 sati.

Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, Opština Berane

S E K R E T A R
Zoran Jojić

 

Poziv

Zaključak

Plan Javne rasprave

Nacrt Odluke