ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

Упућује јавни

ПОЗИВ

Спортским организацијама/клубовима, грађанима, мјесним заједницама, Невладиним организацијама, Синдикату, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ СПОРТА

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, Улица IV Црногорске бр. 1 Беране и на Е-маил: sport@berane.co.me и opstinaberane@t-com.me.
Јавна расправа ће се одржати у периоду од 02.12.2015.год до 16.12.2015.год. у просторијама Општине Беране-мала сала од 11-13 х по плану одржавања јавне расправе.
Увид у текст Нацрта Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта биће доступан на сајту Општине Беране www.berane.me и у канцеларији бр.10 Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО у времену од 13-15 сати.

Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, Општина Беране

С Е К Р Е Т А Р
Зоран Јојић

 

Позив

Закључак

План Јавне расправе

Нацрт Одлуке