ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за пољопривреду,

туризам, водопривреду и

заштиту животне средине

Бр.19-353-138/2

Беране, 13.10.2015. године

 

На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист РЦГ”, број 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 и 27/13) Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Oпштине Беране

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је Предузеће „НИКОЛА“ ДОО из Берана, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат  “Изградња пословног објекта за обраду дрвета и производњу резане грађе”, чија се реализација планира на катастарској парцели број 228, КО Доња Ржаница, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине  општине Беране, ул. Полимска бр.66, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (улица Полимска бр.66), је 23.10.2014.године. Јавна расправа о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране   26.10.2015. године са почетком у 12 часова.

                                                                                            СЕКРЕТАР

                                                                                                    Ранко Шћекић