OPŠTINA BERANE

 Sekretarijat za planiranje i uredjenje prostora

 Upućuje javni

 P O Z I V

 Javnim preduzećima, građanima, mjesim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključi u javnu raspravu i dalju doprinos u razmatranju

 NACRTA PLANSKOG DOKUMENTA

Izmjena i dopuna DUP-a „Desna obala Lima“

 

Javna rasprava će se održati u periodu od 01.03.2017. godine do 10.03.2017. godine u Maloj Sali u zgradi Opštine svakog radnog dana od 14-15 časova.

Prezentacija Nacrta navedenog plana od strane obrađivača:

– RZUP AD Podgorica izvršiće se dana 08.03.2017. godine u vremenu od 12-14 časova u Maloj sali Opštine Berane

 

Sve primedbe, predloge i sugestije zainteresovani korisnici prostora mogu dostaviti  prilikom učešća na javnoj raspravi.

 

                                                                                               SEKRETAR

                                                                                               Marko Lalević

Odluka, zaključak i plan javna rasprave

Grafički dio