OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama

da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2018. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na faks: 051/233-357 ili na i-mejl finansije@berane.co.me od 12.12.2017. do 26.12.2017. godine
Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

 

Nacrt Budžeta za 2018. godinu

Obrazloženje

Zaključak o pokretanju Javne rasprave

Plan Javne rasprave