ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама

да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране или на факс: 051/233-357 или на и-мејл finansije@berane.co.me од 12.12.2017. до 26.12.2017. године
Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

 

Нацрт Буџета за 2018. годину

Образложење

Закључак о покретању Јавне расправе

План Јавне расправе