OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama

da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2016. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane na faks: 051/233-357 ili na E-mail finansije@berane.co.me od 04.12. do 18.12.2015. godine.
Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

Nacrt Budžeta za 2016. godinu

Obrazloženje Budžeta

 Plan

Zaključak

Mišljenje Ministarstva finansija