Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane u saradnji sa Upravom za naplatu lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti.

Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj i Upravi za naplatu lokalnih javnih prihoda, ulica IV Crnogorske br. 1, Opština Berane, putem pošte ili na E-mail adrese finansije@berane.co.me i prihodi@berane.co.me

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji br. 8 Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda, svakog radnog dana u periodu od 12h do 14h, sve vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u velikoj sali Opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Plana održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane, odnosno od 18.02.2016. do 03.03.2016. godine.

  1. Nevladine organizacije, utorak 23. februar, 13 časova
  2. Mjesne zajednice, građani, pravna lica i drugi zainteresovani subjekti, petak 26. februar, 13 časova
  3. Političke organizacije i partije, utorak 1. mart, 13 časova

 

Zaključak Predsjednika

Plan Javne rasprave

Poziv 2016.

Porez na nepokretnost – Odluka