Poštovani građani i građanke opštine Berane,

U toku je izrada Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana za teritoriju Opštine Berane (Izmjene i dopune PUP-a Berane).

Slika: Obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Berane

Proces izrade plana je veoma složen i podrazumjeva donošenje niza strateških i stručnih  odluka koje bi trebale da stvore uslove za budući uravnoteženi održivi prostorni razvoj.  Sprovođenje ankete kao jedne od značajnih ulaznih podataka u analitičkom procesu utvrđivanja postojećeg stanja u obuhvatu plana, sastoji se u ispitivanju javnog mnjenja putem popunjavanja ANKETNOG LISTA.

ANKETA se sprovodi  u periodu od 5.12. –30.12. 2022.godine.

CILJ ANKETE je motivisanje stanovnika, grupa i udruženja građana, lokalnih organa vlasti, privrednih društava, privatnog sektora, NVO-sektora i ostalih zainteresovanih korisnika prostora da kroz izražavanje potreba, mišljenja i konstruktivnih predloga aktivno doprinesu usmjeravanju razvoja naselja i grada u cjelini.

REZULTATI ANKETE se analiziraju i iz njih se donose zaključci,  a isti će biti stručno sagledani. Sve informacije date u upitniku biće sagledane i neće biti predmet pojedinačne analize.

Zainteresovani građani mogu participirati u ovom procesu tako što će preuzeti ANKETNI LIST u elektronskoj formi na sajtu  Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i na sajtu Opštine Berane. Isti je potrebno popuniti i poslati na e-mail anketapupberane@gmail.com. Takođe, ANKETNI LIST u štampanoj formi zainteresovani mogu preuzeti u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora u Opštini Berane,  radnim danima od 7 do 15h. Službenici nadležnog Sekretarijata će popunjene anketne listove dostaviti Obrađivaču.

ANKETNI  LIST – GRAĐANI

ANKETNI  LIST ZA MJESNE ZAJEDNICE