Komisija, formirana Rješenjem Predsjednika opštine Berane br. 01-031-1652 od 15.06.2016.godine,  u cilju sprovođenja akcije uređenja grada i prigradskih naselja raspisuje:

JAVNI OGLAS

 Za izbor  najuređenijeg dvorišta i terase–balkona  na području grada i prigradskih naselja

Javnim oglasom obuhvaćene su dvije kategorije:

1

– Dvorište zgrade za kolektivno stanovanje ili individualno porodične stambene zgrade

– Balkoni i terase stambenih objekata

2

Pravo učešća na oglas imaju sve Zajednice etažnih vlasnika stambenih zgrada, kao i vlasnici porodičnih stambenih objekata.

3

Zaineresovani mogu svoje prijave poslati putem prijavnog obrasca,  koji se može naći na zvaničnom sajtu opštine Berane www.berane.me ili na pisarnici opštine Berane

Opština Berane, ul. IV crnogorske brigade 1.

Prijave se dostavljaju do 10. jula 2016.godine.

Neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija formirana od strane predsjednika Opštine obići će lokacije prijavljenih kandidata za najuređenije dvorište, terasu–balkon i donijeti konačnu odluku o izboru.

4

Kriterijumi prilikom izbora najljepšeg dvorišta I balkona-terase su:

1.Zrelost vrta

2.Prostorni odnosi sadržaja u dvorištu

3.Održavanje i njegovanje biljaka I zelenila

4.Uklapanje u pejzaž

5

Za najbolje uređeno dvorište i terasu – balkon predviđene su sledeće nagrade:

U kategoriji najuređenije dvorište zgrade za kolektivno stanovanje ili individualno porodične stambene zgrade:

1.  nagrada 200 €

2.  nagrada 150 €

3.   nagrada 100 €

U kategoriji najuređenije terase – balkona stambenih objekata:

1. nagrada 100 €

2. nagrada 75 €

3. nagrada 50 €

Pokrovitelj izbora i nagrada je opština Berane.

6

Oglas je objavljen na oglasnoj table opštine Berane, na sajtu Opštine Berane i putem lokalnog javnog emitera“Radio Berane”.

Obrazac pošaljite na mejl poljoprivreda@berane.co.me, lično u prostorije Sekretarijata za poljoprivredu (zgrada bivšeg Vojnog odsjeka) ili na pisarnicu Opštine.

 

Prijavni obrazac