Комисија, формирана Рјешењем Предсједника општине Беране бр. 01-031-1652 од 15.06.2016.године,  у циљу спровођења акције уређења града и приградских насеља расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

 За избор  најуређенијег дворишта и терасе–балкона  на подручју града и приградских насеља

Јавним огласом обухваћене су двије категорије:

1

– Двориште зграде за колективно становање или индивидуално породичне стамбене зграде

– Балкони и терасе стамбених објеката

2

Право учешћа на оглас имају све Заједнице етажних власника стамбених зграда, као и власници породичних стамбених објеката.

3

Заинересовани могу своје пријаве послати путем пријавног обрасца,  који се може наћи на званичном сајту општине Беране www.berane.me или на писарници општине Беране

Општина Беране, ул. IV црногорске бригаде 1.

Пријаве се достављају до 10. јула 2016.године.

Неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Комисија формирана од стране предсједника Општине обићи ће локације пријављених кандидата за најуређеније двориште, терасу–балкон и донијети коначну одлуку о избору.

4

Критеријуми приликом избора најљепшег дворишта И балкона-терасе су:

1.Зрелост врта

2.Просторни односи садржаја у дворишту

3.Одржавање и његовање биљака И зеленила

4.Уклапање у пејзаж

5

За најбоље уређено двориште и терасу – балкон предвиђене су следеће награде:

У категорији најуређеније двориште зграде за колективно становање или индивидуално породичне стамбене зграде:

1.  награда 200 €

2.  награда 150 €

3.   награда 100 €

У категорији најуређеније терасе – балкона стамбених објеката:

1. награда 100 €

2. награда 75 €

3. награда 50 €

Покровитељ избора и награда је општина Беране.

6

Оглас је објављен на огласној табле општине Беране, на сајту Општине Беране и путем локалног јавног емитера“Радио Беране”.

Образац пошаљите на мејл poljoprivreda@berane.co.me, лично у просторије Секретаријата за пољопривреду (зграда бившег Војног одсјека) или на писарницу Општине.

 

Пријавни образац