U skladu sa svojim nadležnostima Agencije za investicije i razvoj Berana proteklih dana radila je na na sanaciji i nasipanju makadamskih puteva u Mjesnoj zajednici Šekular, u zaseocima Matoviće i Ćetkoviće, kao i u Mjesnoj zajednici Polica, selo Dragosava.

Agencija je sprovela aktivnosti na  identifikaciji katastarskih parcela u Obalskom naselju. Nastavljeni su radovi na mostu u Kurikućama. Pristupilo se i čišćenju korita rijeke Brnjica u Petnjiku.

U toku su aktivnosti na sanaciji gradske rasvjete i postavljanju klupa u užem centru grada.