Direktorat za finansije i ugovaranje fondova pomoći EU, Ministarstva finansija Crne Gore, kao ugovaračko tijelo, poziva potencijalne aplikante da učestvuju na informativnoj sesiji povodom otvaranja Prvog poziva za prekogranični program Albanija – Crna Gora 2014-2020. koji će se održati u Centru za kulturu u Beranama, u srijedu 27. jula u 11 časova

Dokumentacija za 1. poziv prekograničnog programa Crna Gora – Albanija (engleski jezik)