Предсједник општине Беране Драгослав Шћекић именовао је Радну групу за израду Локалне стратегије развоја спорта за период од 2019. до 2021. године, у саставу:

  1. Зоран Јојић, предсједник;
  2. Горан Фолић, члан;
  3. Миљан Вешовић, члан;
  4. Марко Лалевић, члан;
  5. Предраг Шћекић, члан;
  6. Васко Драговић, члан;
  7. Александар Вујовић, члан.

Сходно Закону о спорту, радна група је дужна да у року од три мјесеца заврши поменуту стратегију.