Због актуелне епидемиолошке ситуације Комисија није била у могућности да одржи планирану  презензацију Етичког кодекса  и Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике, па је на сједници Комисије одлучено да се објави електронска презентација, а све у циљу подсјећања и  упознавања запослених на које се Кодекс односи и остале заинтересоване јавности.

 

Предсједница

                                                                                                        Марсенић Снежана