Привредна комора Црне Горе, у оквиру реализације пројекта ERASMUS за предузетнике почетнике, позива све са предузетничким амбицијама, који још нијесу започели бизнис или га имају не дуже од три године, да искористе шансу за одлазак на практичну обуку у реномиране иностране компаније. Трошкове боравка и стручног усавршавања у иностранству, који може трајати до шест мјесеци, покрива буџет пројекта.

Пројекат финансира Европска Комисија у оквиру Програма за конкурентност малих и средњих предузећа (COSME). Не постоји старосна граница за учеснике, као ни ограничење у погледу избора дјелатности али се даје предност бизнис плановима из области поморства и рибарства, транспорта, енергетике и туризма.

Процјену и одабир најбољих апликација, односно бизнис планова, врши Привредна комора Црне Горе као једина посредничка организација у Црној Гори. Током трајања пројекта, до 31. јанура 2017. године, на практичну обуку биће послато осам почетника у бизнису.

Све информације о условима и поступку подношења онлине пријава за одлазак на обуку у иностранство за предузетнике-почетнике доступне су на порталу www.erasmus-entrepreneurs.eu као и на интернет страници Привредне коморе Црне Горе, у дијелу „Пројекти“.

http://www.privrednakomora.me/projects-current-projects/erasmus-za-mlade-preduzetnike 

Цијенимо да овај пројекат може бити интересантан када је у питању подстицање и развој предузетништа на локалном нивоу, посебно у општинма на сјеверу Црне Горе, па предлажемо да их информишете о истом.

Контакт особа у Привредној комори Црне Горе је Миљан Шестовић, телефон 020 230 422 и е-маил: msestovic@pkcg.org.