„Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da je izmijenjen režim saobraćaja sa jednosmjernog u dvosmejrni u dijelu ulica Svetog Save i Mojsija Zečevića na potezu od bivšeg kafe bara „Sunce“ do kružnog toka, kod mosta „Nika Strugar“.

U istim ulicama ukinuta su parking mjesta sa kolovoza (paralelna i kosa parking mjesta) kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao u oba pravca.

Parking mjesta u dijelu ulice Svetog Save koja se nalaze van kolovoza nisu ukinuta i nalaze se u parking ZONI I, ista ulaze pod sistem naplate sa vremenski ograničenim trajanjem parkiranja“, stoji u saopštenju za javnost opštinskog Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj.

SvetogSave

print