CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-590
Berane, 15.12.2016. godine,

 

XIV sjednica Skupštine opštine Berane, održaće se 22. decembra 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali za sjednice Skupštine.

 Osim predloženog dnevnog reda Skupština će razmatrati i predloge za dopunu dnevnog reda i to:

 

  1. Predlog Odluke o budžetu Opštine Berane za 2017. godinu (Izvještaj sa javne rasprave)

 Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i   ekonomski razvoj

  1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Berane;

Izvjestilac: odbornik

  1. Informacija o radu poljoprivrednog inspektora za 2016. godinu

 Izvjestilac: poljoprivredni inspektor

 

                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                       Goran Kiković, s.r.