ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-590
Беране, 15.12.2016. године,

 

XIV сједница Скупштине општине Беране, одржаће се 22. децембра 2016. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали за сједницe Скупштине.

 Осим предложеног дневног реда Скупштина ће разматрати и предлоге за допуну дневног реда и то:

 

  1. Предлог Одлуке o буџету Општине Беране за 2017. годину (Извјештај са јавне расправе)

 Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и   економски развој

  1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о накнадама за рад одборника у Скупштини општине Беране;

Извјестилац: одборник

  1. Информација о раду пољопривредног инспектора за 2016. годину

 Извјестилац: пољопривредни инспектор

 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Горан Киковић, с.р.