ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/23-291

Беране, 30. јун 2023. године,

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА VI СО-е

 

  1. Предлог Одлука о одређивању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Беране;

Извјестилац: Предсједник Скупштине

  1. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању ЈУ “Центар за културу“ Беране;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

  1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању ЈУ “Полимски музеј“ Беране;

Извјестилац: в.д. секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

  1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране;

Извјестилац: в.д. директорице ЈУ “Центар за културу“

  1. Програм рада са финансијским планом за 2023. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране;

Извјестилац: в.д. директорице ЈУ “Центар за културу“ 

 

 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Новица  Обрадовић, с.р.